Giỏ hàng rỗng
Muối  Ớt Tôm 500 gram
Muối Ớt Tôm 500 gram

Muối, Tôm, Ớt, Tỏi, Cà Rốt, Bột Ngọt, Đường Cát Trắng.

45.00055.000
Muối Tôm Ớt 500 gram
Muối Tôm Ớt 500 gram

Muối, Tôm, Ớt, Tỏi, Cà Rốt, Bột Ngọt, Đường Cát Trắng.

45.00055.000
Muối  Ớt 70 gram
Muối Ớt 70 gram

Muối, Ớt, Tỏi, Cà Rốt, Bột Ngọt, Đường Cát Trắng. (Có 3 loại hạt : - Nhuyễn, hạt nhỏ, hạt to)

8.00010.000
Muối  Tôm 70 gram
Muối Tôm 70 gram

Muối,Tôm, Ớt, Tỏi, Cà Rốt, Bột Ngọt, Đường Cát Trắng. (Có 3 loại hạt : - Nhuyễn, hạt nhỏ, hạt to)

9.00011.000
Muối  Tôm 140 gram
Muối Tôm 140 gram

Muối, Ớt, Tỏi, Cà Rốt, Bột Ngọt, Đường Cát Trắng. (Có 3 loại hạt : - Nhuyễn, hạt nhỏ, hạt to)

14.00017.000
Muối  Ớt 140 gram
Muối Ớt 140 gram

Muối, Ớt, Tỏi, Cà Rốt, Bột Ngọt, Đường Cát Trắng. (Có 3 loại hạt : - Nhuyễn, hạt nhỏ, hạt to)

13.00016.000
Muối  Ớt 160 gram
Muối Ớt 160 gram

Muối, Ớt, Tỏi, Cà Rốt, Bột Ngọt, Đường Cát Trắng. (Có 3 loại hạt : - Nhuyễn, hạt nhỏ, hạt to)

15.00019.000
Muối  Tôm 160 gram
Muối Tôm 160 gram

Muối,Tôm, Ớt, Tỏi, Cà Rốt, Bột Ngọt, Đường Cát Trắng. (Có 3 loại hạt : - Nhuyễn, hạt nhỏ, hạt to)

16.00020.000
Muối  Tôm 70 gram
Muối Tôm 70 gram

Muối,Tôm, Ớt, Tỏi, Cà Rốt, Bột Ngọt, Đường Cát Trắng. (Có 3 loại hạt : - Nhuyễn, hạt nhỏ, hạt to)

9.00011.000
0944738568