Giỏ hàng rỗng
Muối  Ớt 70 gram
Muối Ớt 70 gram

Muối, Ớt, Tỏi, Cà Rốt, Bột Ngọt, Đường Cát Trắng. (Có 3 loại hạt : - Nhuyễn, hạt nhỏ, hạt to)

8.00010.000
Muối  Ớt 100 gram
Muối Ớt 100 gram

Muối, Ớt, Tỏi, Cà Rốt, Bột Ngọt, Đường Cát Trắng. (Có 3 loại hạt : - Nhuyễn, hạt nhỏ, hạt to)

10.00015.000
Muối  Tôm 100 gram
Muối Tôm 100 gram

Muối, Tôm, Tỏi, Ớt, Cà Rốt, Bột Ngọt, Đường Cát Trắng. (Có 3 loại hạt : - Nhuyễn, hạt nhỏ, hạt to)

11.00016.000
Muối  Ớt 400 gram
Muối Ớt 400 gram

Muối, Ớt, Tỏi, Cà Rốt, Bột Ngọt, Đường Cát Trắng. (Có 3 loại hạt : - Nhuyễn, hạt nhỏ, hạt to)

45.00050.000
Muối Tôm 400 gram
Muối Tôm 400 gram

Muối, Tôm, Ớt, Tỏi, Cà Rốt, Bột Ngọt, Đường Cát Trắng. (Có 3 loại hạt : - Nhuyễn, hạt nhỏ, hạt to)

50.00055.000
0944738568