Muối  Ớt 70 gram
Muối Ớt 70 gram

Muối, Ớt, Tỏi, Cà Rốt, Bột Ngọt, Đường Cát Trắng. (Có 3 loại hạt : - Nhuyễn, hạt nhỏ, hạt to)

8.00010.000
Muối  Tôm 70 gram
Muối Tôm 70 gram

Muối,Tôm, Ớt, Tỏi, Cà Rốt, Bột Ngọt, Đường Cát Trắng. (Có 3 loại hạt : - Nhuyễn, hạt nhỏ, hạt to)

9.00011.000
Muối  Tôm 140 gram
Muối Tôm 140 gram

Muối, Ớt, Tỏi, Cà Rốt, Bột Ngọt, Đường Cát Trắng. (Có 3 loại hạt : - Nhuyễn, hạt nhỏ, hạt to)

14.00017.000
Muối  Ớt 140 gram
Muối Ớt 140 gram

Muối, Ớt, Tỏi, Cà Rốt, Bột Ngọt, Đường Cát Trắng. (Có 3 loại hạt : - Nhuyễn, hạt nhỏ, hạt to)

13.00016.000
Muối  Ớt 160 gram
Muối Ớt 160 gram

Muối, Ớt, Tỏi, Cà Rốt, Bột Ngọt, Đường Cát Trắng. (Có 3 loại hạt : - Nhuyễn, hạt nhỏ, hạt to)

15.00019.000
Muối  Tôm 160 gram
Muối Tôm 160 gram

Muối,Tôm, Ớt, Tỏi, Cà Rốt, Bột Ngọt, Đường Cát Trắng. (Có 3 loại hạt : - Nhuyễn, hạt nhỏ, hạt to)

16.00020.000
Muối  Tôm 70 gram
Muối Tôm 70 gram

Muối,Tôm, Ớt, Tỏi, Cà Rốt, Bột Ngọt, Đường Cát Trắng. (Có 3 loại hạt : - Nhuyễn, hạt nhỏ, hạt to)

9.00011.000
Muối  Ớt 70 gram
Muối Ớt 70 gram

Muối, Ớt, Tỏi, Cà Rốt, Bột Ngọt, Đường Cát Trắng. (Có 3 loại hạt : - Nhuyễn, hạt nhỏ, hạt to)

8.00010.000
Muối  Ớt 100 gram
Muối Ớt 100 gram

Muối, Ớt, Tỏi, Cà Rốt, Bột Ngọt, Đường Cát Trắng. (Có 3 loại hạt : - Nhuyễn, hạt nhỏ, hạt to)

10.00015.000
0973974877